Friday, 31 July 2009

SONA


SONA
By: Juan

The political status of our republic is not getting any better due to the deception of all the leaders for the past decades. Since we are in a democratic system, every year the head or should I call the President must lay down his/her plans for the year and that is what they call as SONA (State of the Nation Address).
I want to be specific in this issue, particularly the latest mellow drama of our government head PGMA. From the past years of her administration there are lots of promises that have been kept and she just left our dear countrymen a promise that is only a castle in the sky because her views are unrealistic. Let us accept the fact that our Republic is in the stage of decomposition with regards to all the phases of the system. All her promises is not giving us hope but desperations. It only implies that to whomsoever we cast our votes for would always be the same scenario with different actors/actress performing the largest scale of entertainment which is the politics. I did not watch the last SONA of PGMA because I know she doesn’t have the heart of serving us that will somehow give us Filipinos, hope and a brighter future .

Preamble
We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a Government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution.

It is clearly stated that our government must have a full service to the sovereignty with no hesitations.

Just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations.
This explains that our government must commence an effort to represent the goodness of his people rather than eating their taxes and feeding their own family particularly those politicians having habitual manners of stealing the funds of their so-called constituents.
Conserve and develop our patrimony and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy.
This explains the security of our lands for the future generations which is obviously they are invading that for their own remuneration. They are taking the lands of the oppress and promoting globalization that will deflate the ethnic and local areas which symbolizes the genuine culture of the Filipinos, this reflects freedom and democracy that protect our traditions.
Truth/Justice/Freedom/Love/Equality and Peace do ordain and promulgate this Constitution.
There is no truth, there is no justice, there is no freedom, there is no love, there is no equality and lastly there is no peace.

1. There is no Truth – this is fact that most of the leaders of our government are experts in cheating the people all the time just like the SONA which seems to be a perfect example: LIES BENEATH HER WINGS! They are suppressing our right to have a good life instead they are feeding us with spices of lies.
2. There in no Justice – the term justice is for those people who have power and money to manipulate the entire frame of our magistrates system.
3. There is no Freedom – suppression in all dimension is common to us .
4. There is no Love – according to what we see the administration has well embrace the desires and aspirations… not for their people but for themselves.
5. There is Equality – it is a fact that if you’re nothing you have no space in their worlds.
6. There is no Peace – Mindanao is a specific example for this. Constant irresolvable issues of leaders, groups and people. Unending rallies and debates…


“ What will happen to us? even the very first part of our constitution has been murdered by them so we must ask ourselves, is the regime really competent enough to govern us? Should there be another revolution to defend our rights that we’re deprive of for the past decades? “


-The answer is in your hands…

Saturday, 4 July 2009

PGMA SIKAT


just take a look at this>>>>>>>>> {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

Sunday, 28 June 2009

LUPANG HINIRANG

http://www.youtube.com/watch?v=XVJvdtP5R_4

Lupang Hinirang

Bayang magiliw,Perlas ng SilangananAlab ng puso,Sa Dibdib mo'y buhay.Lupang Hinirang,Duyan ka ng magiting,Sa manlulupig,'Di ka pasisiil.Sa dagat at bundok,Sa simoy at sa langit mong bughaw,May dilag ang tulaAt awit sa paglayang minamahal.Ang kislap ng watawat mo'yTagumpay na nagniningning,Ang bituin at araw niya,Kailan pa ma'y 'di magdidilim.Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta,Buhay ay langit sa piling mo,Aming ligaya na pag may mang-aapi,Ang mamatay ng dahil sa 'yo.
Ano ba ang tunay na kahulugan ng ating Pambansang Awit? Kung ating hihimay himayin ang bawat kataga ng awiting na ito hindi ko lubos maisip kung bakit sa lahat ng pinaglaban ng ating mga bayani ay napunta sa wala at pakikinabang ng mga namamahala sa buwsit na gobyernong halang ang kaluluwa. Bakit pa nila ito inaawit at hindi naman nila naiintindihan ang awitin na ito? Bakit karamihan sa ating mga kababayan ang hindi maka memorya sa awit na ito bagkos ay mas memorya pa nila ang theme song ng mga teleserye sa telebsiyon.
Nakakatakot isipin na balang araw ay mawawaglit na lamang sa ating isipan ang Lupang Hinirang. Huwag naman sana nating kalimutan na dahil sa awitin na ito nagkaroon ng boses ang mga taong pinaglaban ang ating kalayaan.
Ating tunghayan ang bawat hibla ng Lupang Hinirang:

“Alab ng puso sa dibdib moy buhay” Ang katagang alab ay nagkakahulugan ng walang pagdilim na pagmamahal sa ating bansang kanilang pinaglaban at pinagbuwisan ng buhay na sa panahon na ito ay mas gusto pang lumayas ang ating mga kababayan mula sa ating bansa sa kadahilanan na ANG GOBYERNONG KASALUKUYAN AT HINHARAP ay walang magandang bukas na maipagkakaloob sa bawat isa. Makapal ang pagmumukha ng mga naagnas na kaluluwa ng sino mang namamahala sa demokrasyang pinagkaloob ng mga namayapang BAYANI ng ating bansa.
“Duyan ka ng magiting sa man lulupig di ka pasisiil” Nakakatakot isipin na sa mga panahon na ito ay mismong Gobyerno na ang nananakop sa bawat isang naglukluk umano sa kanila sa pwesto at kapangyarihan. Ang sa kasalukuyang panahon kailangan nating lumaban hindi dahil sa pananakop ng mga dayuhan kundi maibalik ang totoong Demokrasya ng ating bansa ang lipunin ang mga taong nagpapahirap sa atin at magtatag ng isang bagong UMAGA sa atin, huwag sana tayong palulupig sa ating sariling bansa, ngayon na ang tamang panahon upang ipaglaban ang ating karapatan sa lahat ng napaploob sa ating saligang batas.
“Langit mong bughaw” Ang katagang na ang ibig sabihin ay maliwag na kinabukasan at hindi ang kinababukasan na pinaglalandakan ng ating Pamahalaan na kung saan ay mangilan ngilan lamang ang nakikinabang.
“Sa paglayang minamahal” Ang kalayan na matagal na nating tinatamasa ay isang katarantaduhan sa kadahilanan na ang bawat isa ay hindi naman talagang Malaya dahil alipin tayo ng isang sytemang bulok at naaagnas, alipin tayo ng isang pamahalaan na nanamantala sa kahinaan ng iba, alipin tayo ng kahirapang dumudurog sa bawat pamilyang nakakaranas nito, alipin tayo ng ating sarili na kung saan ay sumsayaw sa agos ng buhay dahil wala ng magawa.
“Kislap ng watawat moy tagumpay na nagniningning” Tagumpay nga bang masasabi ang ating kasalukuyang nararanasan o isa lamang malaking kasawian ng mga taong pinaglaban ang ating kalayaan. Ang watawat ng Pilipinas ay simbolo ng tagumpay ng mga taong nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa ating kinabukasan ngunit ito ay wala ng kahulugan sa ating buhay sa panahon na ito. Ni hindi man lamang hmuhinto mga makabagong tao kapag may seremonyang watawat ni hindi nga memoryado ito. Nakakalungkot isipin ang paglaman ng makabagong panahon sa paglimot ng nakaraan.
“Lupa ng araw ng luwat hatit pagsinta” atin nga bang sinisinta ang ating sariling bansa nasaan ang malasakit ng bawat isa sa kanilang lupang sinilangan, nasan na ang pagmamahal ng bawat isang Pilipino sa kanyang pinagmulan. Ang lahat halos ay nangangarap na mangibang bansa upang doon na manirahan dahil sa wala ng kinabukasan na naghihintay pa sa atin sa lupang sinilangan. Pinaglalandakan sa buong mundo ng kasalukuyang pamahalan ang dami ng mga OFW sa lahat ng dako ng mundo, hindi ba sila kinikilabutan sa mga usaping ito. Hindi siguro dahil ito ay kanila ring pinakikinabangan ang mga perang pinpadala ng ating mga kasamahang OFW. Sa madalit sabi ito ay isang gatasan ng ating pamahalaan.
“buhay ay langit sa piling mo” Masayang isipin at namnamin na sa pilipinas na ating bayan ay mararanasan ang langit na nakaginhawaan ngunit isa lamang itong malaking kasinungalingan, sapagkat taliwas sa mga nakikita at nararanasan ng ating mga kababayan sa sitwasyon na kasalukuyan. Masakit mang isipin ngunit ito ay pawang realidad na nakakasuklam at kahindikhindik. Masama ang loob ko sa ating pamahalaan sapagkat patuloy nilang dinudurog ang ating lipunan sa pamamagitan ng paglustay sa ating kaban ng bayan na isa na itong lumang usapin.
“Aming ligaya ng pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sayo” AYAW KO NG PALIWIGIN ANG HULING PAHINA SAPAGKAT ISA ITONG MALINAW NA BATAYAN NA KAPAG ANG MAMAMAYAN AY NAHAHANTONG SA GANITONG KATAYUAN AY HANDANG MAMATAY UPANG IPAGLABAN ANG KANILANG KARAPATAN AT KALAYAAN. HUWAG PO SANA TAYO PAGAGAMIT SA MGA PULITIKO SAPAGKAT SILA ANG MGA TAONG DAPAT KAMUNGHIAN AT KASUKLAMAN; MAARING MAY MGA NATITIRA PA SA KANILA NA MABUBUTI AT MAY MALASAKIT SA ATIN SUBALIT ITO AY MAILALAGAY NATIN SA USAPNG 100-01 ISA SABAWAT ISANG DAAN.
“PILIPINO IKAY TUMAYO AT IPAGLABAN ANG DAPAT NA PARA SAIYO LUPIGIN ANG KURAPSYON, LUPIGIN NATIN ANG KAHIRAPAN NG SAMA SAMA SAPAG ITO NA LANG ANG NATITIRA NATING SANDATA LABAN SA ATING PAMAHALAAN, KUNG HINDI TAYO KIKILOS NGAYON KELAN PA?”
Nagsusumamo,
Juan Dela Cruz

Friday, 26 June 2009

DEATH


Wondering about the essence of human existence, the purpose of life and the enigma of death is something very crucial: Live now die later. Every individual has their own answers to these questions which seemed to be unanswered ultimately. God created us to PRAISE him, SERVE him and LOVE him. After life on earth, he promised us ETERNAL LIFE in PARADISE. Our journey of temporary being contain many sufferings and painful experiences till death but God is always there protecting us. Looking back on the first statement live now die later, that means do whatever is pleasing to the eyes of God which will bring everlasting happiness. Serving God with all your heart and soul is the most wonderful thing we could do out of our lives.
Death may be the worst scenario but we must think of our conviction about the life beyond our existence.

LOVE


Love is the greatest GIFT from GOD loving one another is the best solution to all the muddle of the world. Love yourself this may enable you to share goodness to others with a positive upshot. Love your neighbor this may enable others to show gratitude to all their blessings and share it to the subjugated. Love your adversary this will help you to comprehend all the revulsion within you that is hunting your psyche and dragging you to the cordial gloom of compassion. Lastly LOVE your GOD in this way you will be remunerated by the righteous fortitude within the halos of the LORD JESUS CHRIST.

LIFE


Life in this world is graceful it is the person who is making it complicated. The rationale thought of living is facing different scenario every second you exist. How you will satisfy your existence is it by having a mammoth house, great car, colossal investment. I believe that is only one of the immaterial reasons to have these in our lives. What counts is how we utilize all the blessings he endowed to us. Praying is a very relevant element of life and fervor to our GOD so we should make it a habit to satisfy not only our material guise but our SPIRITUAL hunger.

ACT NOW
Our realm is experiencing monetary uproar for a decade; unhinged republic can cause a mammoth social turmoil that will hurtle the nation into pieces. The year 2010 we will again opt for a new set of leaders to help us for fast upturn. But to whom I will cast my vote? I do not have choices at all because same face/same parties/same system again and again. The only way for us to recover is to have a brawny will to impose the rule and right system not for the government but for ourselves. We must start to act now before it’s too late. Do not waste our time in helping them to again robe our own pockets in a legal way.
As an inhabitant of this republic I am sharing my thoughts to all the readers not to vote instead contemplate to our own life to become more prolific for the benefit of others. In this way we can have a strong community to administer our republic, total change of the system and establish a new beginning.


Yours truly,
Juan Dela Cruz
(Citizen)
Republic of the Philippines